Potopna in žična elektroerozija mora potekati pod določenimi pogoji in le takrat ima določene prednosti

V kovinsko predelovalni industriji se uporabljajo različne obdelovalne tehnike. Njihova izbira je odvisna predvsem od vrste obdelovancev in namena obdelave. S tega vidika je elektroerozija primerna predvsem pri trdih kovinah, ki jih je težko obdelati s tradicionalnimi tehnikami, zato je vedno zelo uporaben postopek.

Seveda pa je ob tem potrebno poudariti, da je elektroerozija tudi zelo natančen postopek, ki poteka v posebno določenih pogojih. Le na ta način lahko obdelovanca kakovostno obdelamo in ima celoten postopke tudi svoje prednosti.

Postopek elektroerozije poteka le, če so izpolnjeni določeni pogoji

Kot že ime pove, je za elektroerozijo potrebna električna energija, ki se sprošča v obliki iskrenja. Prav tako moramo imeti dve elektrodi, ena je v obliki obdelovanca, druga pa v obliki orodja. Zato se med obdelovancem in orodjem ustvari električni tok, ki povzroči sproščanje energije, posledično temu pa se na mestu obdelave material tali in upari.

Verjetno se sprašujete, kaj se zgodi z odvečnim materialom. Velika specifika je, da elektroerozija poteka v posebni tekočini, ki ji pravimo dialektrik. Ta ima funkcijo hlajenja obdelovanca, kar pomeni, da se odvečni delci strdijo in se nato ujamejo v posebne filtre ter nato odstranijo iz tekočine.

Prednosti elektroerozije so več kot očitne

Le redko kateri postopek obdelave kovin je tako čist in okolju prijazen, kot je to elektroerozija, pa čeprav je tovrstnih postopkov veliko. Gre za postopek, ki nima negativnih vplivov na okolje, hkrati pa z minimalno količino porabljene energije dosegamo najboljše rezultate obdelave. To pomeni, da dodatna obdelava običajno ni potrebna, s čimer je postopek tudi stroškovno učinkovit.

Ob tem je potrebno podariti, da je elektroerozija tudi vsestransko uporabna. Ne glede na to, ali gre za potopno ali žično elektroerozijo, je to zelo natančen postopek, ki omogoča izjemno natančno obdelavo.

 …