Kljub spremembam v obliki komunikacije, ima klicni center še vedno pomembno vlogo v vsakem podjetju

Različne oblike komunikacije so se skozi zgodovino zelo spreminjale. K temi je pripomogel tudi razvoj digitalne tehnologije, ki nam danes omogoča takšne oblike komunikacije, ki si jih desetletja nazaj nismo mogli privoščit. Temu primerno se je moral prilagoditi tudi klicni center, pri čemer pa njegova vloga še vedno ostaja nespremenjena.

Njegova glavni namen je komuniciranje s strankami, pri čemer je njihovo zadovoljstvo s storitvijo ključnega pomena. Zato morajo biti operaterji v klicnem centru danes vsestransko usposobljeni in opremljeni z različnimi znanji, da lahko nudijo pomoč strankam, podajajo informacije ter komunicirajo z dobavitelji in partnerji podjetja.

Kako se je klicni center razvijal skozi zgodovino?

Prvi klicni centri so se pojavili v poznih 80-ih in na začetku 90-ih let. Prve so jih začele ustanavljati predvsem banke in zavarovalnice. Vendar pa je bil tedaj klicni center namenjen zgolj zmanjševanju stroškov ter povečanju dohodkov in tržnega deleža, medtem ko odnosi s strankami in njihove potrebe niso bile tako pomembne

S tehnološkim razvojem pa so tudi klicni centri pridobili povsem drugačen pomen, predvsem pa so od zaposlenih zahtevali več znanja in večjo usposobljenost. Sodoben klicni center danes predstavlja prijetno delovno okolje, v katerem imajo zaposleni visoko raven osebnostnih lastnosti, strokovnih sposobnosti in visoko raven tehničnega znanja.

Danes poznamo različne vrste klicnih centrov 

Tehnološki napredek je spodbudil razvoj različnih oblik komuniciranja, čemur so se prilagodili tudi številni klicni centri. Na tem mestu je potrebno vedeti, da klicni center ni namenjen zgolj sprejemanju klicev, ampak tudi klicanju. Zato lahko ločimo dohodne in odhodne klicne centre.

Kadar klicni center sprejema klice, potem je lahko brezplačen ali plačljiv. Cena klica je različna, odvisno od tega, na katero številko kličemo. Brezplačni klicni centri so tudi tisti za nujne primere, kot sta na primer 112 in 113, ki pa zahtevajo že izkušene operaterje s posebnimi specifičnimi znanji.